13 czerwca 2024

Chcesz ogrzewać dom gazem płynnym? O tym warto pamiętać!

Ogrzewanie gospodarstw gazem płynnym ma wśród Polaków coraz więcej zwolenników. Jest to wygodne i ekologiczne rozwiązanie niepowodujące osadzania się brudu i niewydzielające nieprzyjemnego zapachu. Decydując się na nie, warto zasięgnąć informacji o zasadach jego funkcjonowania.

Gaz płynny jako alternatywa dla gazu ziemnego

Ogrzewanie gazowe wielu osobom kojarzy się z gazem ziemnym. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze jest możliwe korzystanie z niego. Na przeszkodzie w znakomitej większości przypadku staje brak odpowiedniej infrastruktury na danym terenie. Tymczasem zbiornik gazu LPG da się zamontować praktycznie wszędzie – niezależnie od obecności specjalnej infrastruktury. Zdarza się też i tak, że podłączenie gospodarstwa domowego do sieci gazowej jest po prostu nieopłacalne i lepszą opcją jest wówczas instalacja zbiornikowa. Wypada przypomnieć w tym miejscu również o tym, że wartość opałowa gazu płynnego jest aż trzykrotnie większa niż gazu ziemnego, co w praktyce oznacza efektywniejsze ogrzewanie.

Ilość gazu w zbiorniku

Ilość gazu w zbiorniku zależy oczywiście od pojemności samego zbiornika. W ofercie Amerigas dostępne są modele o pojemności 2700 l, 4850 l oraz 6600/6670 l. Przedstawiciele tej formy przypominają o tym, że zbiorniki nie są nigdy napełniane w 100 proc. Ilość gazu w zbiorniku nie powinna przekraczać 85 proc. pojemności zbiornika, ale nie może być go mniej niż 25 proc. Jeżeli poziom gazu spada poniżej 25 proc., paliwo traci moc odparowania – ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy na zewnątrz panują niskie temperatury. Poziom gazu w zbiorniku sprawdza się na dwa sposoby: poprzez dokonanie odczytu na armaturze zbiornika lub korzystając z telemetrii.

Typy zbiorników

Występują naziemne oraz podziemne zbiorniki na gaz płynny. Wybór zbiornika zależy w głównej mierze od wielkości posesji oraz od poziomu wód gruntowych na terenie, na którym znajduje się gospodarstwo domowe. Jeśli pojemność zbiornika nie przekracza 7 m3, nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

https://www.amerigas.pl/