Czyścimy Kanalizację Od 1977r.

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej:
- kolektory, przykanaliki i przyłącza.
- studnie kanalizacyjne: rewizyjne i  osadowe.
- kratki deszczowe zewnętrzne i ściekowe
- spusty, piony deszczowe i sanitarne.            

Czyścimy piony i poziomy, kanalizację zabrudzoną tłuszczem, lepikiem lub zarośniętą korzeniami itp. W związku z dużą prędkością obrotową zanieczyszczenia są rozdrabniane (tłuszcze, osady po detergentach). Umożliwia to również w przypadku kanalizacji żeliwnych odspojenie twardych osadów powstających przez lata na ściankach rur. 

Naszym priorytetem jest kompleksowe świadczenie wysokiej jakości usług związanych z sieciami i instalacjami kanalizacyjnymi.

Polecamy Renowacje Kanalizacji.

Odnawiamy nawet najbardziej zabrudzoną
kanalizację. Metoda ta łączy w sobie 
dwa sposoby udrożniania zapchanych
fragmentów instalacji.
W pierwszej fazie stosujemy
mechaniczne rozbicie zatoru dzięki
sprężynie zakończonej frezem.
Zarówno sprężynę jak i frez
dobieramy ściśle do otoczenia w 
jakim przyjdzie mu pracować.
Frez dobieramy do rodzaju zatoru
np: korzenie drzew, osadów tłuszczu.
Po przebiciu się przez zapchany
odcinek kanalizacji kończy się pierwszy
etap pracy.
Kanalizacja jest już drożna, ale
odbiega w sposób znaczący od ideału.
Dlatego do uzyskania jej pierwotnego
stanu stosujemy metodę drugą - płukanie.
Druga faza ma za zadanie wymyć, 
oczyścić ścianki rury z osadu,
który nagromadził się w czasie jej
eksploatowania.
Do kanalizacji wprowadza się 
specjalny gumowy wąż zakończony
dyszą.
Grubość węża jak i dyszę dobieramy
w zależości od średnicy jak i osadu,
z którym mamy do czynienia .
W efekcie po zastosowaniu w/w 
sposobu czyszczenia oraz odpowiedni
dobór sprzętu renomowanej 
firmy amerykańskiej RIDGID uzyskujemy
instalację w stanie pełnej przepustowości. 

Nasze wieloletnie doświadczenie wykazało, że metoda ta ma kilka ważnych zalet:Możliwość usuwania zatorów, których udrożnienie przy pomocy wuko jest bardzo czasochłonne (przez co drogie), lub niemożliwe ( co prowadzi do mylnych opinii o konieczności kosztownej wymiany odcinka kanalizacji),
Wydobywanie osadu na zewnątrz kanalizacji, a nie jego przerzut na niższe odcinki,


Możliwość wykonywania robót w miejscach trudno dostępnych,
Możliwość wykonywania prac w odcinkach podtopionych ściekami,
Możliwość usuwania takich zanieczyszczeń jak : gruz, wrośnięte korzenie, osad,
Możliwość wykonywania prac bez konieczności czasowego wyłączania sieci z bieżącej eksploatacji.

                  Zobacz także Wycinanie korzeni.

                            Metoda ciśnieniowa.