Ciśnieniowe Udrażnianie Kanalizacji.

Naszym priorytetem jest kompleksowe świadczenie wysokiej jakości usług związanych z sieciami i instalacjami kanalizacyjnymi.           

 Zobacz Mechaniczne Czyszczenie kanalizacji 

            Zgłaszanie Usługi Kontakt!!!

Woda pod wysokim ciśnieniem wytwarzanym przez pompę tłoczona jest przez wąż gumowy do specjalnej głowicy. Z głowicy wypływają silne strumienie wody skierowane na ścianki kanału, powodując odrywanie się zanieczyszczeń i przemieszczanie ich do studni rewizyjnej, skąd są wybierane ręcznie.

Metoda ta polega na czyszczeniu sieci kanalizacyjnej przy pomocy (ponad 150 bar). Dzięki slilym strumieniom wody skierowanym do tyłu, zanieczyszczenia są rozbijane i wypłukiwane za dyszą. Doskonale nadaje się do czyszczenia każdej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ziemi, tłuszczów itp. W zależności od typu osadów, rodzaju kanalizacji lub miejsca zatoru wykorzystuje się różne dysze czyszczące.

Dobór głowic zależy od rodzaju czyszczonej rury.

Ciśnienie do 180 atmosfer zapewnia dokładne wyczyszczenie i wymycie kanalizacji. Metoda hydrodynamiczna stosowana jest do zewnętrznych kolektorów, przyłączy, przykanalików, a także rurociągów w halach produkcyjnych, magazynach, piwnicach i innych. Odpowiedni dobór dysz pozwala wyczyścić nawet najbardziej zanieczyszczoną kanalizację.

Dysze czyszczące - odpowiedni dobór dysz pozwala wyczyścić nawet najbardziej zanieczyszczoną
kanalizację o średnicach od 50mm do 600mm.